Konsumprisindeks for Svalbard, oktober 2006 - oktober 2008

Høy prisvekst på Svalbard

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) for Svalbard steg med 8,2 prosent i perioden oktober 2006 til oktober 2008. Det var særlig transporttjenester, drivstoff samt mat og drikke som ble dyrere. Bokostnadene økte også betraktelig for Svalbardbefolkningen.

KPI for Svalbard var 105,8 (mars 2001 = 100) i oktober 2006 og 114,5 i oktober 2008, noe som tilsvarer en oppgang på 8,2 prosent. Til sammenlikning økte prisene på fastlandet med 5,3 prosent i samme periode. Både på Svalbard og på fastlandet var det høyest prisvekst i perioden oktober 2007 til oktober 2008, med oppganger på 5,6 og 5,5 prosent. Konsumområdene som bidrar mest til den kraftige prisoppgangen fra oktober 2006 til oktober 2008 er de samme på Svalbard som på fastlandet: transport, kostnader knyttet til bolig, samt matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

Svalbard er et toll- og avgiftsfritt område, og det kan derfor være interessant å nevne at KPI på fastlandet justert for avgiftsendringer (KPI-JA) steg med 5,2 prosent i perioden oktober 2006 til oktober 2008.

Dyrere å reise bort, men også å holde seg hjemme

Svalbardbefolkningen bruker aller mest penger på transport. Nesten 25 prosent av den totale forbruksandelen går til dette. Varer og tjenester innen denne hovedgruppen viste samlet sett en prisvekst på 12,6 prosent i perioden oktober 2006 til oktober 2008. Dyrere flyreiser og drivstoff var hovedårsakene til denne prisveksten. På fastlandet steg prisene på de samme varer og tjenester med 7,5 prosent. Prisutviklingen på fastlandet er nokså lik som på Svalbard, men prisoppgangene er betraktelig lavere.

På Svalbard går i underkant av 15 prosent av forbruket til bolig inklusiv elektrisitet/fjernvarme. Samlet sett steg prisene på varer og tjenester innen denne gruppen med 13,2 prosent fra oktober 2006 til oktober 2008.

På Svalbard økte husleiene med 12,6 prosent fra oktober 2006 til oktober 2008. En annen viktig årsak til prisveksten i KPI for Svalbard, er å finne i tilknytning til elektrisitet og fjernvarme. Her økte prisene med 22,1 prosent. Oppvarming av privatboliger på Svalbard skjer hovedsakelig med fjernvarme. Prisene på denne varmekilden steg i måleperioden med drøye 23 prosent. Prisen på elektrisitet steg omtrent like mye.

På fastlandet utgjør bokostnadene en betydelig større andel av total forbruksutgift enn på Svalbard. Prisene på dette forbruksområdet steg dog langt mindre på fastlandet enn på Svalbard. Den lavere prisveksten på fastlandet kan i noen grad forklares med prisutviklingen på strøm, som økte med 4,1 prosent fra oktober 2006 til oktober 2008. Husleiene steg under 5 prosent.

Konsumprisindeksen etter COICOP. Endring i prosent. Oktober 2006 - oktober 2008

Indekstall (mars 2001=100) og tolvmånedersendring i prosent for Svalbard og Fastlandet. 2003-2008
 
  Indeks Endring i prosent
  Svalbard Svalbard Fastlandet
 
Oktober 2003  102,1 1 2,1 1 3,5
Oktober 2004  103,1 1,0 1,4
Oktober 2005  104,6 1,5 1,8
Oktober 2006  105,8 1,1 2,7
Oktober 2007  108,4 2,5 -0,2
Oktober 2008  114,5 5,6 5,5
 
1   Endring fra mars 2001.

Det kostet også mer å bli mett og utørst

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg 9,6 prosent i perioden oktober 2006 til oktober 2008. Matvareprisene steg med 8,4 prosent, mens de alkoholfrie drikkevarene ble nesten 20 prosent dyrere. Mest økte prisen på smør, tett fulgt av melk og ost. Også søtsakene kostet mye mer i 2008, enn to år tidligere. De som slukket tørsten med brus og juice måtte betale drøye 26 prosent mer, mens prisen på varme drikker, som kaffe og te, sto nesten stille. Til gjengjeld ble det billigere å spise sunt - prisene på både frukt og grønt gikk ned med omlag 3 prosent.

På fastlandet steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 8,2 prosent. Også på fastlandet var det smørprisene som steg mest og fruktprisene som gikk mest ned.

Det ble også merkbart dyrere å spise og drikke på Longyearbyens serveringssteder i perioden fra oktober 2006 til oktober 2008, med en prisoppgang på 11,6 prosent. Tilnærmet den samme økningen viste hotellprisene.

Billigere å holde kontakten med omverdenen

For Svalbardfolkene var det bare post- og teletjenester som ble billigere i to-årsperioden. Hovedårsaken var en prisnedgang på teletjenester på 2,5 prosent.

Om undersøkelsen

Konsumprisindeksen for Svalbard kartlegger prisutviklingen for privat konsum på Svalbard i perioden oktober 2006 til oktober 2008. Prisinnsamlingene foregikk på Svalbard i oktober 2006, 2007 og 2008. Statistisk sentralbyrå utfører nå KPI for Svalbard som en del av statsoppdraget. Tidligere ble den laget på oppdrag for Longyearbyen Lokalstyre.

Utdanning, klær og sko og kultur og fritid hadde en prisvekst som var lavere enn gjennomsnittet. Husholdningene på Svalbard er mye involvert i kultur- og fritidsaktiviteter. De merket nok at prisene steg 2,9 prosent på dette området, for her bruker de nesten 20 prosent av forbruket sitt. De kunne til gjengjeld kjøpe audiovisuelt utstyr 10,6 prosent rimeligere i 2008 enn i 2006.

På Svalbard skaper polarklimaet med sterk kulde og frost, samt den utstrakte scooterkjøringen behov for spesielle klær. Det er derfor ikke overraskende at de bruker mer penger på dette enn folk på fastlandet. Dersom de kjøpte mesteparten av dette på Svalbard, ble det ekstra dyrt. Prisene på klær økte nemlig med 2,6 prosent, og gikk dermed motsatt vei av fastlandet.Kontakt