Rapporter 2001/28

Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001

Grensehandelen med Sverige og Danmark

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Grensehandelen med Sverige og Danmark. Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001

Ansvarlige

Nina Bruksås, Ketil Myran, Lars H. Svennebye

Serie og -nummer

Rapporter 2001/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Konsumpriser

ISBN (trykt)

82-537-4977-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

47

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt