Økonomiske analyser, 5/2001

Fra Obos til opera : En prisvekst på 10 000 prosent?

Publisert:

Formålet med prisindekser er å måle endring i pris på samme produkt fra et tidspunkt til et annet. For mange produkter er dette forholdsvis enkelt - en liter lett-melk er en liter lett-melk, både i januar og i mai. Verre er det med tjenester, den ene er sjelden den andre lik. Vi risikerer derfor i det ene øyeblikket å måle prisen på prosjektering av OBOS-leiligheter, og i det neste prisen på prosjektering av ny opera. Utfordringen er å gjøre pris på tjenester sammenlignbar over tid.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt