Økonomiske analyser, 5/2014

Fra nødvendighet til forlystelsesgoder

Publisert:

Konturene av velstandsutviklingen Norge har gjennomgått de siste 100 årene kan ses ved å følge vektandelene i konsumprisindeksen (KPI). Trekker man linjene tilbake til tidlig 1900 tallet er det fire hovedtrekk som dominerer utviklingen i KPI. Husholdningenes forbruksandel til mat har sunket betraktelig mens forbruksandeler til både bolig og transport har steget. Andelen brukt på klær og sko viser en jevnt nedadgående trend mens forbruksandelen av varer og tjenester til kultur og fritid har holdt seg stabilt i midtsjiktet på tross av store indre variasjoner for denne gruppen.

Åpne og les artikkelen i PDF (635 KB)

Kontakt