Økonomiske analyser, 5/2014

Fra gull til KPI. Pengepolitikken og prisutviklingen gjennom 100 år

Publisert:

Siden 2001 har det operative målet for pengepolitikken vært en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Utøvelsen av pengepolitikken har på denne måten blitt knyttet direkte til utviklingen i konsumprisene. Fordi den generelle prisutviklingen over tid er et resultat av den pengepolitikken som blir ført, har det imidlertid alltid vært en nær sammenheng mellom pengepolitikken og konsumprisene. I denne artikkelen ser vi utviklingen i konsumprisindeksen de siste 100 årene i lys av den aktuelle pengepolitikken – fra gullstandarden før første verdenskrig til dagens inflasjonsmål.

Åpne og les artikkelen i PDF (762 KB)

Kontakt