Økonomiske analyser, 5/2014

Flere mål på underliggende prisvekst i Norge

Publisert:

Den generelle prisveksten i Norge måles med konsumprisindeksen (KPI). KPI kan være «forstyrret» av tilfeldige og forbigående sjokk som ikke har varig virkning på prisstigningen, men som kan gjøre det vanskelig å tolke den underliggende prisveksten. Ved å fjerne slike «forstyrrelser» kommer man frem til ulike indikatorer som har til hensikt å representere den underliggende prisveksten. I denne artikkelen presenterer vi slike indikatorer og sammenligner disse med KPI.

Åpne og les artikkelen i PDF (666 KB)

Kontakt