Notater 2004/68

En forstudie

Etablering av ny husleiestatistikk (indeks)

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Etablering av ny husleiestatistikk (indeks). En forstudie

Ansvarlige

Aina Holmøy, Leiv Solheim, Randi Johannessen

Serie og -nummer

Notater 2004/68

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for Personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

19

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt