EFTA-land dyrest i Europa

Publisert:

Ifølge EUs statistikkontor var Norges prisnivå, særlig alkohol- og tobakksprisene, blant Europas høyeste i 2016. EFTA-landene og Norden hadde de høyeste prisene, mens Øst-Europa er billigst, og da spesielt landene på Balkan.

EUs statistikkontor, Eurostat, publiserte nylig resultatene av en større prisnivåundersøkelse som er gjennomført for alle europeiske land.

EFTA-landene Sveits, Island og Norge hadde de høyeste prisnivåene for varer og tjenester til konsum i husholdningene, henholdsvis 61, 47 og 40 prosent over det Europeiske gjennomsnittet (EU28). Resten av de nordiske landene og Irland hadde prisnivåer mellom 39 og 21 prosent over EU-gjennomsnittet. De fleste landene på Balkan kom ut med et lavt prisnivå i undersøkelsen. Makedonia, Bulgaria, Albania og Serbia hadde for eksempel prisnivåer som bare er omkring 50 prosent av gjennomsnittsnivået i EU28.

Kart

Figur 2. Prisnivå for konsum i husholdning 2016. EU28=100

Mat, drikkevarer og tobakk dyrest i Nord-Europa

Sveits hadde sammen med Norge og Danmark Europas høyeste prisnivå for matvarer og alkoholfrie drikkevarer, mens Makedonia, Polen og Romania var billigst. For alkoholholdige drikkevarer og tobakk topper Norge og Island listen med rundt dobbelt så høye priser som resten av Europa. De andre nordiske landene, samt Irland og Storbritannia, skiller seg også ut som dyre når det gjelder alkohol og tobakk. Dette skyldes i stor grad et høyt avgiftsnivå på slike varer i disse landene. I Norden hadde Norge de høyeste alkoholavgiftene, mens Danmark hadde de laveste. Billigst alkohol og tobakk finner vi i Makedonia, Serbia og Bosnia-Herzegovina.

Figur 1. Prisnivå i Norge etter de 12 hovedgruppene. Indeks 2016. EU28=100

Prisnivå
Post- og teletjenester 104
Bolig, lys og brensel 118
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 127
Klær og skotøy 131
Transport 136
Kultur og fritid 152
Hotell- og restauranttjenester 161
Andre varer og tjenester 162
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 163
Helsepleie 183
Utdanning 201
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 223

Tjenestepriser høyest i EFTA, lavest på Balkan

Undersøkelsen fra Eurostat har også sammenliknet prisforskjeller mellom land på en rekke tjenester. Når det gjelder hotell- og restauranttjenester, er det også Sveits, Island og Norge som topper listen. En del land på Balkan, som Albania, Makedonia og Bulgaria, hadde de laveste hotell- og restaurantprisene. Ser vi på tjenester knyttet til kultur og fritid, var prisene i de nordiske landene 40-60 prosent høyere enn det europeiske gjennomsnittet. Norge hadde et prisnivå 52 prosent over EU28. Det samme mønsteret viser transporttjenester hvor de fleste land på Balkan hadde rundt 30 prosent lavere priser enn EU28. De store forskjellene i tjenesteprisene skyldes stort sett lønnsforskjeller på tvers av Europa.

Klær og sko billigst i Tyrkia

Tyrkia hadde Europas laveste priser på klær og sko. Tradisjonelt har Tyrkia hatt en sterk tekstil- og klesindustri, noe som kan påvirke prisene. De var 38 prosent lavere enn gjennomsnittet i Europa. Det er relativt små forskjeller i prisene på klær og sko mellom land i Europa. Unntaket er de nordiske landene og Sveits med prisnivåer som lå fra 23 til 65 prosent høyere enn resten av Europa. Norge er storimportør av klær og sko, og prisnivået lå rundt 30 prosent over EU28 i 2016.

Hvordan beregnes prisnivået?

Prisnivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av de per i dag 28 EU-landene (EU28=100). Prisene er inklusive merverdiavgift, eventuelle subsidier, og ikke-refunderbare avgifter. Korttidstilbud og spesielle rabatter som ikke er tilgjengelige for alle konsumenter, inkluderes i hovedsak ikke. Prisene samles inn i hovedstadsområdet i hvert land og justeres senere til landsgjennomsnitt og årsgjennomsnitt.

Vanskelig å sammenlikne alkoholavgifter og -priser

Sammenlikninger av alkoholpriser mellom land kompliseres av ulikheter i avgiftssystem knyttet til alkoholklasser. Norsk pilsnerøl (alkoholstyrke 4,5 prosent) er for eksempel ikke direkte sammenliknbar med svensk «mellanøl» (alkoholstyrke 3,5 prosent).