Økonomiske analyser, 4/2005

Den nye matvareindeksen : bruk av strekkodedata i konsumprisindeksen

Publisert:

Statistisk sentralbyrå benytter fra og med augustindeksen 2005 strekkodedata i full skala til å beregne delindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer i konsumprisindeksen (KPI). Dette innebærer at denne delindeksen går fra å måle prisene på omkring 250 representantvarer til å måle prisene på over 14 000 varer. Disse blir vektet sammen ut fra salget av de ulike varene, noe som gir mer detaljerte vekter enn tidligere i matvareindeksen. Hovedelementer i den nye matvareindeksen er et nytt utvalg der butikkene er stratifisert etter butikkjede og profil, hvor tilnærmet alle varer som omsettes i markedet inngår. Et nytt nivå er introdusert i konsumklassifiseringen og indekser på dette nivået beregnes ved Fisher-formelen med månedlig kjeding. En annen fordel er at oppgavebyrden for butikkene blir langt mindre enn tidligere på grunn av automatiserte rutiner for elektronisk rapportering. Den nye metoden gir større månedlige prisvariasjoner, spesielt for varer med mye sesongvariasjon i forbruk og priser.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt