Dagligvarer trekker opp prisene på engrosvarer

Publisert:

Fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 har prisindeksen for engroshandel hatt en vekst på 2,1 prosent. Den største bidragsyteren til veksten i totalindeksen er engroshandel med nærings- og nytelsesmidler, som blant annet omfatter mat og drikke, samt tobakk og alkohol.

Prisveksten i engroshandel er klart mindre enn for samme periode i fjor, da veksten i totalindeksen fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 var på 4,7 prosent. Årsveksten til prisindeksen for engroshandel fra 2018 til 2019 endte på 2,8 prosent.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av totalen.

Figur 1. Næringenes bidrag til endringsraten 4. kvartal 2019/4. kvartal 2018¹

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Uspesifisert engroshandel -0.03
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers 0.09
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr 0.33
Engroshandel med IKT-utstyr 0.13
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 0.42
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 1.17
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 0.03
Engroshandel i alt 2.05

Dagligvarene bidrar mest

Mange næringer trakk opp prisindeksen for engroshandel fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019, men engroshandel med næring- og nytelsesmidler bidro mest til økningen. Fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 var veksten i denne næringen på 3,2 prosent og veksten her stod for over halvparten av veksten i totalindeksen. Næringen er svært viktig for prisindeksen for engroshandel, og hadde en betydelig vekst fra 1. til 2. kvartal 2019, før det har vært en mer stabil økning de siste 2 kvartalene. Årsveksten i denne næringen var fra 2018 til 2019 på 2,8 prosent.

Prisnedgang i 3. kvartal for drivstoff og brensel

Fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 var det engroshandel med drivstoff og brensel som bidro mest til den totale økningen i indeksen, med en økning på 13,2 prosent. Et år senere ser bildet annerledes ut. Næringen hadde en nedgang fra 4.kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 på 2,4 prosent. Året 2019 begynte med prisvekst for denne næringen med en økning fra 1. til 2. kvartal på 2,3 prosent. Deretter gikk det nedover fra 2. til 3. kvartal med en nedgang på 6,8 prosent, som kan være påvirket av lavere oljepris i juni med påfølgende prisnedgang på raffinerte petroleumsprodukter. 4. kvartal viste vekst igjen, med en økning fra 3. til 4. kvartal på 5,1 prosent. Årsveksten fra 2018 til 2019 for denne næringen var på 1,6 prosent.

Figur 2. Engrosprisindeksen. 2015=100

1.kv. 2014 2.kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1.kv. 2015 2.kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1.kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017 1.kv. 2018 2.kv. 2018 3.kv. 2018 4.kv. 2018 1.kv. 2019 2.kv. 2019 3.kv. 2019 4.kv. 2019
Engroshandel i alt 97.7 96.7 97.5 98.3 98.7 100.0 100.2 101.2 102.1 103.6 104.6 107.5 110.3 110.4 110.2 111.6 113.0 115.3 115.7 116.8 117.5 119.0 118.1 119.2
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 94.8 93.4 94.1 95.6 98.0 99.2 101.2 101.6 105.1 107.2 108.5 109.4 112.0 113.0 112.8 112.3 114.1 117.6 117.0 117.0 118.1 119.9 120.1 120.7
Engroshandel med drivstoff og brensel 112.0 107.7 107.5 106.3 99.9 102.6 98.6 98.9 93.3 95.6 93.4 97.2 103.4 99.0 97.6 105.0 107.1 112.8 115.1 118.9 115.9 118.6 110.5 116.1

Kontakt