Rapporter 2000/28

Definisjoner og beregningsmetode : vekter og representantvarer 2000

Byggekostnadsindeks for boliger

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Byggekostnadsindeks for boliger. Definisjoner og beregningsmetode : vekter og representantvarer 2000

Ansvarlig

Arild Thomassen

Serie og -nummer

Rapporter 2000/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4867-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

72

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt