259119_tabell_284641_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
259119_tabell_284641
statistikk
2016-11-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av oktober 2016 var det betalt inn 630 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapoktober 2016

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Skatteinngang i altProsentvis endring fra fjoråret
Oktober 2013Oktober 2014Oktober 2015Oktober 2016Oktober 2014Oktober 2015Oktober 2016
Østfold21 867,222 300,923 550,024 832,92,05,65,4
Akershus70 083,069 073,971 743,175 584,7-1,43,95,4
Oslo111 884,1112 180,2115 862,3118 940,70,33,32,7
Hedmark14 297,314 497,615 232,915 949,41,45,14,7
Oppland13 624,814 010,014 824,715 389,22,85,83,8
Buskerud25 952,926 224,427 671,228 513,01,05,53,0
Vestfold20 101,320 422,921 724,122 504,11,66,43,6
Telemark13 938,814 035,414 655,814 896,30,74,41,6
Aust-Agder8 984,79 084,19 453,99 741,61,14,13,0
Vest-Agder17 015,117 849,118 690,818 883,14,94,71,0
Rogaland59 695,063 119,560 220,061 247,55,7-4,61,7
Hordaland50 674,652 833,954 004,954 702,34,32,21,3
Sogn og Fjordane9 110,29 314,99 725,810 031,32,24,43,1
Møre og Romsdal24 144,024 087,725 028,724 884,3-0,23,9-0,6
Sør-Trøndelag27 586,028 647,829 982,331 360,63,84,74,6
Nord-Trøndelag9 575,19 597,010 173,710 519,80,26,03,4
Nordland16 789,416 978,518 217,919 090,61,17,34,8
Troms - Romsa11 521,411 785,712 793,613 752,82,38,67,5
Finnmark - Finnmárku4 063,34 082,24 455,54 597,80,59,13,2
Svalbard180,2-1 075,4216,0174,0-696,8-120,1-19,4
Kontinentalsokkelen187 135,4154 832,7107 623,054 047,4-17,3-30,5-49,8
Kildeskatt på pensjon370,5368,7365,0565,5-0,5-1,054,9