132569_tabell_148817_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
132569_tabell_148817
statistikk
2013-11-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapoktober 2013

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Oktober 2012Oktober 2013Oktober 2012Oktober 2013
I alt696 200718 4178,63,2
Ordinær skatt til staten23 75425 00225,75,3
Ordinær skatt på oljeutvinning71 95268 64813,5-4,6
Særskatt på oljeutvinning119 135113 74514,7-4,5
Fellesskatt til staten160 110168 3443,05,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)20 60821 9648,06,6
Ordinær skatt til primærkommunen96 720103 4927,27,0
Medlemsavgift til folketrygda85 23189 8627,45,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda115 980124 6896,57,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 7122 67027,4-1,5