132569_tabell_148815_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
132569_tabell_148815
statistikk
2013-11-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapoktober 2013

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Oktober 2011Oktober 2012Oktober 2013Oktober 2011 - Oktober 2012Oktober 2012 - Oktober 2013
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
Fordelte skattar i alt641 326696 200718 4178,63,2
Ordinær skatt til staten18 89323 75425 00225,75,3
Ordinær skatt på oljeutvinning63 38971 95268 64813,5-4,6
Særskatt på oljeutvinning103 902119 135113 74514,7-4,5
Fellesskatt til staten155 460160 110168 3443,05,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)119 08320 60821 9648,06,6
Ordinær skatt til primærkommunen90 21596 720103 4927,27,0
Medlemsavgift til folketrygda79 37585 23189 8627,45,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2108 880115 980124 6896,57,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 1282 7122 67027,4-1,5
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift414 032445 804475 8527,76,7
Ordinær skatt til staten17 63319 13520 7098,58,2
Fellesskatt til staten98 410107 067114 0688,86,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)118 81020 34521 7088,26,7
Ordinær skatt til primærkommunen88 86995 417102 2387,47,1
Medlemsavgift til folketrygda79 30385 14989 7707,45,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2108 880115 980124 6896,57,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 1282 7122 67027,4-1,5
 
Upersonlege skattytarar226 978250 015242 16310,1-3,1
Ordinær skatt til staten1 2214 5654 240273,9-7,1
Ordinær skatt på oljeutvinning63 38971 95268 64813,5-4,6
Særskatt på oljeutvinning103 902119 135113 74514,7-4,5
Fellesskatt til staten56 99052 97354 194-7,02,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1227214207-5,7-3,3
Ordinær skatt til primærkommunen1 2501 1771 129-5,8-4,1
 
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m.31638140220,65,5
Ordinær skatt til staten40545435,00,0
Fellesskatt til staten61708214,817,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)14649486,5-2,0
Ordinær skatt til primærkommunen9612612531,3-0,8
Medlemsavgift til folketrygda72829313,913,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....