105908_tabell_129106_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
105908_tabell_129106
statistikk
2013-07-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuni 2013

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Juni 2012Juni 2013Juni 2012Juni 2013
I alt447 629474 1249,55,9
Ordinær skatt til staten16 82917 17637,72,1
Ordinær skatt på oljeutvinning41 45144 39125,27,1
Særskatt på oljeutvinning67 91774 55125,19,8
Fellesskatt til staten126 127129 5801,62,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12 78513 6335,56,6
Ordinær skatt til primærkommunen60 07364 3533,47,1
Medlemsavgift til folketrygda52 67655 3256,25,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda69 07374 6056,58,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar69950962,9-27,2