105908_tabell_129105_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
105908_tabell_129105
statistikk
2013-07-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuni 2013

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Skatteinngang i alt, etter fylke. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Skatteinngang i altProsentvis endring fra fjoråret
Juni 2010Juni 2011Juni 2012Juni 2013Juni 2011Juni 2012Juni 2013
Østfold12 074,912 653,113 242,414 097,54,84,76,5
Akershus38 894,142 051,645 459,447 490,38,18,14,5
Oslo68 565,971 809,572 058,877 603,54,70,37,7
Hedmark7 899,78 271,08 636,79 057,54,74,44,9
Oppland7 788,78 123,28 475,58 739,94,34,33,1
Buskerud14 656,315 610,116 173,717 004,96,53,65,1
Vestfold11 001,011 271,211 964,312 801,42,56,17,0
Telemark7 906,38 240,78 693,29 030,14,25,53,9
Aust-Agder4 856,05 207,55 516,55 769,57,25,94,6
Vest-Agder9 915,410 938,112 871,911 399,910,317,7-11,4
Rogaland35 591,734 811,336 154,638 714,9-2,23,97,1
Hordaland28 727,029 851,031 836,833 418,33,96,75,0
Sogn og Fjordane5 141,45 435,65 823,76 005,95,77,13,1
Møre og Romsdal13 203,314 321,115 299,216 104,88,56,85,3
Sør-Trøndelag15 256,916 211,117 146,517 924,96,35,84,5
Nord-Trøndelag5 109,95 375,25 742,86 102,35,26,86,3
Nordland9 504,210 105,510 744,510 842,26,36,30,9
Troms Romsa6 053,76 489,57 144,57 424,37,210,13,9
Finnmark Finnmárku2 221,82 318,42 504,02 600,04,38,03,8
Svalbard296,5284,2414,2103,4-4,145,7-75,0
Kontinentalsokkelen68 816,789 583,2112 014,1121 792,930,225,08,7
Kildeskatt på pensjon120,8141,7125,8195,417,3-11,255,3