105908_tabell_129104_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
105908_tabell_129104
statistikk
2013-07-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuni 2013

Innhald

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Juni 2011Juni 2012Juni 2013Juni 2011 - Juni 2012Juni 2012 - Juni 2013
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
Fordelte skattar i alt408 819447 629474 1249,55,9
Ordinær skatt til staten12 22416 82917 17637,72,1
Ordinær skatt på oljeutvinning33 10841 45144 39125,27,1
Særskatt på oljeutvinning54 29767 91774 55125,19,8
Fellesskatt til staten124 126126 127129 5801,62,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)112 11812 78513 6335,56,6
Ordinær skatt til primærkommunen58 08560 07364 3533,47,1
Medlemsavgift til folketrygda49 59152 67655 3256,25,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda264 84269 07374 6056,58,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar42969950962,9-27,2
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift255 446271 418289 6766,36,7
Ordinær skatt til staten10 94011 70112 6557,08,2
Fellesskatt til staten61 21466 10070 2428,06,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)111 84012 52213 3755,86,8
Ordinær skatt til primærkommunen56 65558 70763 0273,67,4
Medlemsavgift til folketrygda49 52552 61655 2616,25,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda264 84269 07374 6056,58,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar42969950962,9-27,2
 
Upersonlege skattytarar153 092175 938184 16814,94,7
Ordinær skatt til staten1 2565 0904 487305,3-11,8
Ordinær skatt på oljeutvinning33 10841 45144 39125,27,1
Særskatt på oljeutvinning54 29767 91774 55125,19,8
Fellesskatt til staten62 84959 97359 273-4,6-1,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1243232227-4,5-2,2
Ordinær skatt til primærkommunen1 3401 2761 239-4,8-2,9
 
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m.281273280-2,82,6
Ordinær skatt til staten28373432,1-8,1
Fellesskatt til staten635565-12,718,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1353231-8,6-3,1
Ordinær skatt til primærkommunen908986-1,1-3,4
Medlemsavgift til folketrygda666064-9,16,7
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....