Eiendomsforvaltning i kommunesektoren2014

Innhold

Arkiv for Eiendomsforvaltning i kommunesektoren - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
19. juni 2015 2014 Stabile driftsutgifter i eiendomsforvaltningen
3. juli 2012 2011 Kraftig fall i energikostnadene
29. september 2009 2008 Stor bygningsmasse i kommunesektoren
27. august 2010 2009 Nesten seks kvadratmeter per innbygger