Kommunale attføringsforetak, regnskap (opphørt)2007-2011

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Kommunale attføringsforetak, regnskap (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. desember 2012 2007-2011 Sunn økonomi i attføringsforetakene
6. desember 2011 2006-2010 Fortsatt god lønnsomhet
26. november 2010 2005-2009 Fortsatt lønnsomt tross lavere inntekter
11. desember 2009 2004-2008 Fortsatt lønnsomt tross nedgang
11. desember 2008 2003-2007 Gode resultater for kommunal attføring
5. desember 2007 2002-2006 Gode resultater for kommunal attføring
19. februar 2007 2001-2005 Økt lønnsomhet i attføringsforetakene
14. mars 2006 2000-2004 Redusert lønnsomhet for attføringsforetakene
16. mars 2005 1999-2003 God lønnsomhet for attføringsforetakene
2. mars 2004 2000-2002 Positiv utvikling for attføringsforetak
28. mai 2001 1995-1999 Positivt resultat før skatt