106563
106563
friartikkel
2013-01-02T10:00:00.000Z
no

Kommunekatalog

Regionale inndelinger

Publisert:

Oppdatert:

Her finner du oversikter over regionale inndelinger i Norge, slik som fylker, kommuner, grunnkretser og bydeler. Du kan også se hvordan inndelingene har endret seg gjennom årene.

Vi anbefaler nå å benytte Klass: Klassifikasjoner og kodelister for oppdaterte klassifikasjoner. 

-------------

Oversiktene over regionene kan lastes ned og vises i ulike format.

Kommunekatalog

Gjeldende kommunekatalog i Klass presenterer den oppdaterte og offisielle oversikten over kommunene i Norge med kommunenummer

 

Andre regionale inndelinger

Det er egne oversikter over grunnkretser og bydeler i de største byene i Norge:

Endringer i de regionale inndelingene

Her kan du se endringer som har skjedd i de regionale inndelingene, på noen områder helt tilbake til 1660. Oversiktene inkluderer endringer i grunnkretser, bydeler, kommuner og fylker.

 

Flerspråklige kommunenavn

Flere av kommune har flerspråklige kommunenavn, det vil si at de har navn på norsk og samisk, og noen har også navn på kvensk.

Kontakt