51298
51298
friartikkel
2018-03-15T08:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Rettelogg KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

 

Rettelsene legges etter rettedato. Rettelser blir lagt på hver enkelt KOSTRA-nøkkeltallsside.

Rettelogg etter publisering 15. juni 2020

Ved hver publisering kan det forekomme rettinger/endringer av regnskaps- og balansedata også for tidligere årganger. Vi anbefaler derfor at man oppdaterer hele tidsserien når det hentes ut tall for nye årganger.

Kontakt