51298
51298
friartikkel
2018-03-15T08:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Rettelogg KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

Her legges informasjon om endringer og rettelser som blir gjort i KOSTRA-tabellene i etterkant av ordinære publiseringene som finner sted to ganger for året; 15. mars og 15. juni.

Ved hver publisering kan det forekomme rettinger/endringer av regnskaps- og balansedata også for tidligere årganger. Vi anbefaler derfor at man oppdaterer hele tidsserien når det hentes ut tall for nye årganger.

 

Dato for endring

Statistikk

Endring

26.03.2021 Kommuneregnskap Tabellene 12134, 12364, 13186 og 13211: Programmeringsfeil i variabelen Egenfinansiering av investeringene er rettet.
26.03.2021 Kommuneregnskap, øvrige tjenesteområder Alle tabeller som inneholder regnskapsdata er oppdatert med regnskap for  kommunene 5026 Holtålen og 5059 Orkland
26.03.2021 Kommuneregnskap Tabellene 12134, 12364 12143, 12135, 12137 og 13202: Balansetallene for 0301 Oslo, 3005 Drammen og 4601 Bergen er rettet.
26.03.2021 Kommuneregnskap Tabellene 13218, 13178, 13202, 13219, 13174, 13220, 13224, 13226 og 13200: Interne summeringsfeil i tabellen er rettet. 
26.03.2021 Elevar i grunnskolen Tabell 11974 inneholdt noen verdier som var for høye, som er rettet.
26.03.2021 Kommunehelsetenesta Tabell 12191 har fått oppdaterte verdier for ergoterapeuter og ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere for 2020-årgangen.
26.03.2021 Kostrahoved Tabell 11818: Det er gjort rettelser på variablene «Innbyggere», «Kvinner» og «Menn» på årgangene 2018 og 2019, og på variabelen «Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre» på årgang 2017. Tabell 11820: Variabelen «Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret» har fått oppdaterte tall for alle årganger.
26.03.2021 Fylkeskommuneregnskap  Tabellene12133, 12361, 13187 og 13214: Programmeringsfeil i variabelen Egenfinansiering av investeringene er rettet. 
26.03.2021 Fylkeskommuneregnskap  Tabellene12133,12361, 12144, 12138, 12366 og 13213: Balansetallene for 5000 Trøndelag fylkeskommune er rettet. 
26.03.2021 Fylkeskommuneregnskap Tabellene 13216, 13169, 13213, 13217, 13166, 13192, 13222, 13223 og 13201: Interne summeringsfeil i tabellen er rettet. 

Kontakt