51298
51298
friartikkel
2018-03-15T08:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Rettelogg KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

Her legges informasjon om endringer og rettelser som blir gjort i KOSTRA-tabellene i etterkant av ordinære publiseringene som finner sted to ganger for året; 15. mars og 15. juni.

Ved hver publisering kan det forekomme rettinger/endringer av regnskaps- og balansedata også for tidligere årganger. Vi anbefaler derfor at man oppdaterer hele tidsserien når det hentes ut tall for nye årganger.

 

Dato for endring

Statistikk

Endring

16.08.2022 Kommunal vannforsyning Tabell 12218 er oppdatert med landstall for enkelte variabler for 2020.
10.08.2022 Fylkeskommuneregnskap Tabellene 123133, 12144, 12138 og 12361 har fått oppdaterte tall for variablene "Beregningsgrunnlaget for rentekompensasjonsordningene", "Netto renteeksponering" og " Renteeksponert gjeld" for Oslo og for landet i alt.
28.06.2022 Plan- og byggesaksbehandling Tabell 12303 er oppdatert med data for 2022. I tabell 13013 er det oppdaterte verdier for 1848 Steigen.
28.06.2022 Tannhelse Tabellene 11961 og 11774 har fått lagt til summeringer på enkelte variabler.
28.06.2022 Kommuneregnskap Tabellene 12134, 12143, 12135 og 12364 har fått oppdaterte tall for variablene «Netto renteeksponering» og «Renteeksponert gjeld» for 1848 Steigen og 1866 Hadsel og for landet i alt, landet uten Oslo, fylkessnitt for Nordland samt KOSTRA-gruppe 3 og 6.
28.06.2022 Barnevern  Tabellene 12238 og 12600 er lastet på nytt for alle årganger, uten sekundærprikking.
28.06.2022 Befolkningsprofil Tabellene 11820, 11818 og 11819 har fått data for variablene «Uføretrygda 18-66 år» og «Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)».
28.06.2022 Økonomisk sosialhjelp  
28.06.2022 Elevar i grunnskolen Tabellene 12254 og 12255 manglet tall, disse er nå lagt inn.
28.06.2022 Kultur Tabellene 12061, 12059 og 11817 er oppdatert med økonomidata som manglet til 15. mars.
28.06.2022 Kirke  Tabell 12025 har fått oppdaterte tall for variabelen «Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)» for årene 2015–2021.Tabell 12208 har fått oppdaterte fotnoter for enkelte variabler.
28.06.2022 Kommunehelsetenesta  Tabell 13533 manglet data for variabler knyttet til psykologkompetanse, jordmor, helsestasjon for ungdom, egen frisklivssentral og innbyggere med tilgang til frisklivssentral. I tillegg har variabelen "Antall gravide som møtte til svangerskapskontroll" fått gjennomsnittstall.
28.06.2022 Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester Tabellene 12209, 12003, 12293 og 12292 har fått fjernet tall for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra datagrunnlaget for 3040 Nesbyen i 2021-årgangen. Feilen ga utslag på fylkes- og landsnivå.
24.06.2022 Økonomisk sosialhjelp Tabell 12160 har fått rettet skrivefeil i variabelnavn.
22.06.2022 Samferdsel Tabell 11845 har fått rettet skrivefeil i tabelloverskrift på engelsk.

 

 

Kontakt