Utgifter til egenproduksjon innen statlige virksomhetsområder etter prosentvis endring 2006 – 2012

Tilbake til artikkelen

Utgifter til egenproduksjon innen statlige virksomhetsområder etter prosentvis endring 2006 – 2012
  Utgifter 2012 i millioner kroner Endring 2011-2012 i % Endring 2006-2012 i %
1 Innvandringsregulering 1 266 3,9 114,6
2 Miljøvern 2 054 5,4 101,8
3 Helsetjenester ellers 4 058 6,7 84,4
4 Kystverket 1 758 2,5 84,1
5 Sektorovergripende administrasjon 5 944 14,5 75,2
6 Jernbaneverket 4 910 3,0 73,9
7 Kriminalomsorgen 4 044 2,8 72,0
8 Olje og energi 2 162 11,9 67,5
9 Statlig barnevern 3 652 0,6 57,0
10 Offentlig orden og trygghet ellers 2 678 3,2 51,8
11 Finansforvaltning ellers 4 506 0,1 50,6
12 Politi og påtale 14 226 4,3 46,4
13 Spesialisthelsetjenesten 98 096 6,0 45,7
14 Domstoler og andre konfliktløsningsorganer 3 854 9,4 45,3
15 Statens vegvesen 12 486 11,5 43,3
16 Næringsøkonomi ellers 3 785 5,3 40,7
17 Toll- og avgiftsetaten 1 544 1,8 36,0
18 Universiteter og høgskoler 30 570 4,3 35,1
19 Arbeids- og velferdsetaten (statlig del av NAV) 10 806 8,0 35,0
20 Sosiale tjenester ellers 2 232 1,9 33,4
21 Kirke 1 535 0,2 31,6
22 Utenrikstjenesten 3 756 2,4 31,3
23 Forsvar ellers 5 139 0,8 31,0
24 Kultur 2 033 6,4 29,5
25 Andre kunnskapsinstitusjoner 2 651 -2,1 28,1
26 Forsvaret 29 584 2,5 26,7
27 Skatteetaten 5 195 1,9 25,5
28 Fylkesmannsembetene 2 578 5,2 22,6
29 Fiskeri, landbruk og mat 4 457 2,2 21,9
30 Samferdsel ellers 870 3,3 17,1

Kontakt