Økonomiske analyser, 3/2010

Hva er alternativene?

Statsgjeldskrisen i euroområdet

Publisert:

Eurosamarbeidet står for tiden overfor sin største krise siden euroen ble innført i januar 1999. Enkelte hevder sågar at den pågående gjeldskrisen med all tydelighet har demonstrert at eurosamarbeidet ikke er liv laga og må oppløses. Andre snakker om å kaste ut land som ikke er solvente og vil fortsette som før med en gruppe av land med sunne statsfinanser. Denne artikkelen argumenterer for at slike alternativer er lite realistiske. Økt integrasjon med utgangspunkt i dagens medlemsmasse synes nå å være den eneste realistiske veien videre.

 

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt