Økonomiske analyser, 5/2011

Statistikk som bistand

Publisert:

I Norge har vi en lang tradisjon for at offentlig ressursbruk og samfunnsplanlegging kan basere seg på et solid statistikkgrunnlag. I SSB har vi både statistikkproduksjon og formidling, og modellbaserte makroøkonomiske prognoser og analyser samlet under samme tak. Dette gir oss et godt grunnlag for å bidra til kapasitetsbygging av søsterorganisasjoner i utviklingsland og overgangsland. Vi presenterer her våre erfaringer fra institusjonelt samarbeid med søsterorganisasjoner i Malawi og Sør-Sudan. Det konkluderes med at et institusjonsbasert utviklingssamarbeid kan gi gode resultater, men at en bærekraftig oppbygging av statistikk og samfunnsplanlegging er tidkrevende, og fordrer aktiv utvikling av kompetanse og relasjoner til brukerne.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt