Notater 2015/44

Smådriftsulemper i inntektssystemet for kommunene

Formålet med dette notatet er å diskutere utformingen av mekanismer for kompensasjon av smådriftsulemper gjennom inntektssystemet for kommunene.

Etter Stortingsvalget i 2013 har den nye regjeringen tatt initiativ til en struktur-reform som tar sikte på å redusere antallet kommuner gjennom sammenslåing. Samtidig med kommunereformen skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene fram mot kommuneproposisjonen 2017. I forbindelse med denne gjennomgangen ønsker departementet innspill fra ulike forskningsmiljø på om smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon bør tas hensyn til i inntektssystemet, og i så fall på hvilken måte. Formålet med dette notatet er å gi slike innspill til departementet.

Om publikasjonen

Tittel

Smådriftsulemper i inntektssystemet for kommunene

Ansvarlig

Audun Langørgen

Serie og -nummer

Notater 2015/44

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Kommunale finanser

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9256-9

Antall sider

11 s

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt