Notater 2009/06

Resultater fra kvalitative intervju om "Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler" i KOSTRA

Høsten 2007 ble Seksjon for datafangstmetoder kontaktet av Seksjon for helsestatistikk medforespørsel om vi kunne bistå i arbeidet med å revidere og videreutvikle ”Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler” i Kostra, heretter kalt ”skjema 13”. Bakgrunnen for henvendelsen var ønsket om å forenkle innrapporteringen for kommunene,samt å forbedre datakvaliteten og svarprosenten. Begge seksjonene ønsket å gjøre skjema 13 til et ”mønsterskjema” i Kostra. Tanken var at skjemaet skulle gjennomgå en best mulig utviklingsprosess, og at de andre skjemaene i Kostra skulle kunne trekke lærdom fra skjemaet og utviklingsprosessen. Styringsgruppa i Kostra bevilget penger til prosjektet.

Dette notatet oppsummerer funnene fra de eksplorerende samtalene med kommunene. Hensikten med samtalene var å få kunnskap om hva slags problemer kommunene sliter med i dagens skjema, samt kunnskap om hva slags opplysninger kommunene sitter på og hva slags dokumentasjonssystem de har. Sammen med en ekspertevaluering av skjemaet, utgjør de eksplorerende samtalene den viktigste aktiviteten i fase 2 av utviklingsarbeidet.

Kapittel 3 er det viktigste i notatet. Her oppsummeres hovedfunnene fra de eksplorerende samtalene. For en mer detaljert gjennomgang av funnene, henviser vi til referatene fra hver enkelt samtale.

Om publikasjonen

Tittel

Resultater fra kvalitative intervju om "Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler" i KOSTRA

Ansvarlige

Tore Nøtnæs, Else Bredeli

Serie og -nummer

Notater 2009/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

KOSTRA

Antall sider

68

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt