Økonomiske analyser, 5/2003

Redusert matmoms - fullt prisgjennomslag hindret av kiosker og bensinstasjoner?

Publisert:

En halvering av matmomsen fra 24 til 12 prosent tilsier isolert sett en prisreduksjon på 9,7 prosent, mens indeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer som inngår i konsumprisindeksen (KPI) falt med 8,9 prosent fra juni til juli 2001. En hypotese er at det var prisadferden til kiosker og bensinstasjoner som hindret full overveltning av avgiftslettelsen i prisene. Denne studien bekrefter i stor grad denne hypotesen, når man ser på prisendringen fra juni til juli 2001. I en noe lenger tidsperiode blir dette imidlertid mindre klart. Av fem varegrupper, var det bare for én varegruppe at prisnedgangen i et ettårsperspektiv var i tråd med full overveltning. Dette gjelder både for kiosker og bensinstasjoner og dagligvareforretninger. Prisoverveltningen var størst i dagligvareforretninger for tre varegrupper, og for én i kiosker og bensinstasjoner. For én varegruppe var graden av overveltning den samme.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt