Rapporter 2007/11

Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling

Pensjonsreformen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Pensjonsreformen. Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling

Ansvarlige

Kyrre Stensnes, Inger Texmon, Nils Martin Stølen

Serie og -nummer

Rapporter 2007/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Statlige finanser, Trygd og stønad

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7150-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

63

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt