Økonomiske analyser, 4/2000

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter i 1999

Publisert:

Offentlig forvaltning hadde et overskudd målt ved nettofinansinvesteringene på 57,5 milliarder kroner i 1999. Dette tilsvarer en vekst på 45,2 prosent fra året før. Det er særlig de økte oljeinntektene som bidrar til bedringen i budsjettbalansen, mens økningen i kommuneforvaltningens underskudd virker i motsatt retning.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt