Økonomiske analyser, 4/2001

Næringsstøtte til norske næringer i 1998

Publisert:

Næringsstøtte kan defineres som politiske inngrep som øker bedrifters lønnsomhet. Forskjeller i næringsstøtte mellom næringer vil normalt virke til å vri økonomiens ressurser i retning av næringer med relativt gunstigst rammevilkår. En rekke tiltak, motivert av ulike formål, vil være med på å påvirke næringenes lønnsomhet, og den samlede støtteeffekten kan være vanskelig anslå. Denne studien har til hensikt å kvantifisere en rekke former for næringspolitiske inngrep for å kartlegge hva næringsstøtten består i og hvordan den blir fordelt mellom konkurranseutsatte næringer. Beregningene indikerer at jordbruket, de jordbruksbaserte næringsmiddelindustriene, produksjon av metaller og bygging av skip var de mest støttede konkurranseutsatte næringene i 1998.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt