Økonomiske analyser, 5/2001

Like kommuner 1998

Publisert:

Ved sammenlikninger mellom kommuner er det nyttig å vite noe om hvilke kommuner som det er mest relevant å sammenlikne. For å belyse dette spørsmålet har vi konstruert en avstandsindeks som tar hensyn til 13 ulike dimensjoner som påvirker graden av likhet mellom forskjellige kommuner. Det blir utarbeidet rangeringer av kommunene etter graden av likhet, og det blir gitt en oversikt over de tre kommunene som likner mest på hver kommune især. Videre blir det vist at den valgte metoden gir resultater som er forholdsvis stabile over tid.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt