Notater 2015/42

Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen

Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2015

Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2015» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport.

Om publikasjonen

Tittel

Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2015. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen

Ansvarlig

Corretta Aluoch Arodi

Serie og -nummer

Notater 2015/42

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kulturdepartement (KUD)

Emne

KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9249-1

Antall sider

15 s

Målform

Non

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt