Notater 2014/39

Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen. November 2014

Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2014

Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2014» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport.

Om publikasjonen

Tittel

Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2014. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen. November 2014

Serie og -nummer

Notater 2014/39

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9019-0

Antall sider

15

Målform

Non

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt