Notater 2015/43

Estimater fra modellen KOMMODE

Kommunenes bundne kostnader 2011-2013

Formålet med dette notatet er å dokumentere nye estimeringsresultater fra kommunemodellen KOMMODE.

Formålet med dette notatet er å dokumentere nye estimeringsresultater fra kommunemodellen KOMMODE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bruker estimeringsresultater fra modellen blant annet i arbeidet med å revidere kostnadsnøklene i inntektssystemet for kommunene. Det er relevant å benytte estimeringsresultatene fra de nyeste tilgjengelige data. Vi presenterer estimatene for KOMMODE basert på data for hvert av årene 2011-2013, og bruker samme spesifikasjon som hovedspesifikasjonen i Langørgen, Pedersen og Aaberge (2010).

Om publikasjonen

Tittel

Kommunenes bundne kostnader 2011-2013. Estimater fra modellen KOMMODE

Ansvarlige

Audun Langørgen, Sturla Løkken, Rolf Aaberge

Serie og -nummer

Notater 2015/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Kommunale finanser

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9254-5

Antall sider

11 s

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt