Rapporter 2001/27

Måling av utgiftsbehov og fordelingsvirkninger

Inntektssystemet for kommunene

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Inntektssystemet for kommunene. Måling av utgiftsbehov og fordelingsvirkninger

Ansvarlig

Audun Langørgen

Serie og -nummer

Rapporter 2001/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4971-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt