Rapporter 1998/08

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser

Ansvarlige

Audun Langørgen, Rolf Aaberge

Serie og -nummer

Rapporter 1998/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, KOSTRA

ISBN (trykt)

82-537-4535-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

60

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt