Samfunnsspeilet, 1994/3

EU - et mylder av velferdsordninger

Publisert:

Det fins ingen spesifikk EU-velferdsstat. Trygde- og velferdsordningene i EU-landene er som i resten av Europa bestemt av landenes ulike historiske tradisjoner og er svært ulike. EU har hatt liten direkte innflytelse på den nasjonale sosialpolitikken i medlemslandene. I den grad EU-medlemskap virker inn, er dette resultat av EU-tiltak for å samordne den økonomiske politikken.

Åpne og les artikkelen i PDF (2 MB)

Kontakt