56454_tabell_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/tidsbruk/hvert-10-aar
56454_tabell
statistikk
2012-01-18T10:00:00.000Z
Kultur og fritid
no
true

Tidsbruksundersøkelsen2010

Innhold