Tidsbruk i julen

Vi er mer hjemme i julen enn tidligere

Publisert:

Tiden nordmenn bruker i julen hjemme eller hjemme hos andre har økt med nesten en time fra 1980 til 2000. Dette til tross for at vi for året som helhet bruker omlag en time mindre i hjemmet nå enn i 1980. Levekårsstatistiker Odd Vaage har tatt for seg nordmenns julefeiring i lys av SSBs tidsbruksundersøkelser.

Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2000 sin hittil siste tidsbruksundersøkelse. I slike undersøkelser gir et utvalg av den norske befolkningen en oversikt over hva de gjør i løpet av to dager. Utvalget er jevnt fordelt over et helt år. Undersøkelsen viser at det vi gjør i julemåneden på flere måter skiller seg fra det vi gjør i de andre månedene av året. Se også hjemmeside for tidsbruk

Vi bruker mer tid til bords i julen i
dag enn i 1980.
 

Julens sentrale posisjon som etegilde har også styrket seg de siste 20 årene. Fra 1980 har tiden til julemåltider økt med 18 minutter per dag, samtidig som tiden vi bruker til bords for året som helhet har gått ned med 13 minutter. Julen som en religiøs høytid har heller ikke tapt sin plass. I 1980 var det 10 prosent som var i kirke eller religiøst møte per dag i juledagene. Dette var omtrent det samme i 2000.

Imidlertid viser sammenligningen at vi i dag bruker noe mindre tid på rengjøring og matlaging enn vi gjorde i 1980, mens vi nå i stedet bruker mer tid på å handle varer (utenom matvarer). Tidsbruken på restaurant før jul har også økt. Dette er riktignok ikke noe som er særpreget for førjulsdagene, men gjelder også for året som helhet.

Noe mer rengjøring før jul

Desember måned fram til julaften går for å være en stressende periode da alt skal kjøpes inn, vaskes og gjøres i stand til høytiden. Med utgangspunkt i den aller siste tidsbruksundersøkelsen fra 2000, skal vi i de neste avsnittene se spesifikt på tidsbruken i julen i forhold til resten av året. Tar vi med personer i alderen 16-74 år, viser undersøkelsen at vi bruker noe mer tid til rengjøring og rydding per dag i denne perioden enn ellers i året. Mens vi i året som helhet bruker 23 minutter per dag på slike aktiviteter, bruker vi 31 minutter før jul. Både menn og kvinner har en økning i slike aktiviteter med 9 minutter, fra 13 til 22 minutter for menn, og fra 32 til 41 minutter for kvinner.

Det er svært liten økning i tiden vi bruker til matlaging. Både i julen og i resten av året bruker vi om lag 35 minutter til å lage mat, dekke og rydde bord.

Mer tid til innkjøp

Vi bruker ikke noe mer tid til innkjøp av dagligvarer per dag i ukene før jul i forhold til året som helhet. Derimot er det en tydelig økning i tiden til innkjøp av andre varer, som f.eks. julegaver. økningen er på 9 minutter per dag, fra 10 minutter ellers i året til 19 minutter i førjulsukene. Det skjer altså en dobling i tidsbruken på slike aktiviteter før jul. Menn har en økning på 7 minutter til 16 minutter per dag, mens kvinnenes økning er på 14 minutter; de bruker 24 minutter per dag på slike innkjøp i adventstiden.

Ikke mer fest og spising før jul

Ved siden av husholdningsarbeid som innkjøp, matlaging og rengjøring, er førjulstiden kjent for å være en periode med julebord og andre former for selskapelighet. Dette slår ikke ut i statistikken. Undersøkelsen viser at vi ikke er mer på restaurant og i selskap i førjulstiden enn i året som helhet.

Det er heller ingen fråtsing ved spisebordet i ukene før jul, i hvert fall hvis vi skal dømme etter den tiden vi bruker til måltider. Mens vi i året under ett bruker 1 time og 3 minutter på å spise per dag, bruker vi 58 minutter i førjulstiden. Adventstiden ser altså ut til å være en ventetid både for dem som er opptatt av gaver og mat.

Tre kvarter mer ved spisebordet i juledagene

Når juledagene kommer, endres tidsbruken vår kraftig. Når vi ser på de tre helligdagene julaften, 1. og 2. juledag, øker tiden til måltider til 1 time og 43 minutter i gjennomsnitt per dag, en økning på nesten tre kvarter i forhold til en gjennomsnittsdag ellers i året, hverdager og helgedager medregnet. Sammenligner vi bare med søndagene, er økningen i tiden til bords på en halv time per dag.

Julen er en familiens og hjemmets høytid

Julen må også ellers sies å være en sosial tid. 96 prosent er med i en eller annen form for sosial samvær per dag i julen, mens andelen er 81 prosent ellers i året. 2 prosent av befolkningen er i selskap per dag i året under ett. I juledagene stiger andelen til 25 prosent.

I julen samles familien, sies det. Tidsbruksundersøkelsen gir et klart inntrykk av det samme. I året som helhet er vi sammen med andre husholdningsmedlemmer 5 timer og 21 minutter. I juledagene er vi sammen hele 9 timer og 13 minutter. 22 prosent har besøk av eller er på besøk hos slektninger en gjennomsnittsdag i året som helhet. I juledagene er andelen 46 prosent, altså mer enn en dobling.

Det er lite uteliv i julen. Mens vi i året under ett er hjemme eller hjemme hos andre til sammen 16 timer og 29 minutter per dag, er vi 22 timer og 20 minutter hjemme eller hjemme hos andre i jula. 5 av disse timene er vi hjemme hos andre.

Ulike former for spill og lek er tydeligvis sentralt i jula. 26 prosent bruker tid på spill og lek i juledagene, mot bare 4 prosent en gjennomsnittsdag i året under ett.

Går mer i kirken

Vi går mer i kirken i julen enn ellers i året. 11 prosent av befolkningen går i kirken eller annet religiøst møte per dag i juledagene, mot 4 prosent på søndager i året som helhet.

Kontakt