Rapporter 2001/29

Sluttrapport

Utredning av alternative rapporteringsløsninger for kirkelig tjenestestatistikk

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utredning av alternative rapporteringsløsninger for kirkelig tjenestestatistikk. Sluttrapport

Ansvarlige

Kurt Jonny Einarsen, Benedicte Lie, Arild Mellesdal

Serie og -nummer

Rapporter 2001/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4982-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

50

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt