Nordmenns ferievaner

Utlandet vinner

Publisert:

Færre nordmenn enn før reiser på ferie i eget land, utenlandsferie har i stedet økt i popularitet. Av de nesten 1,7 millioner nordmenn som var i utlandet i 1999, reiste tre av fire til land utenfor Norden.

I artikkelen En ferierende klasse? Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning (økonomiske analyser 2/2000), belyser SSBs Jan Erik Lystad nordmenns ferievaner på 1990-tallet. Lystad analyser inngående ferievanene i forhold inntekt og utdanning, og drøfter i hvilken grad vi kan snakke om en "ferierende klasse".
Av Jan Erik Lystad

Nordmenns feriemønster har på 1990-tallet vært preget av følgende hovedtrekk: små endringer i det samlede ferieomfanget, flere reiser til utlandet og færre reiser innenlands.

Om lag 3 av 4 personer i alderen 16-79 år reiste på ferietur med minst 4 overnattinger i 1999. I gjennomsnitt reiste vi på 1,6 lange ferieturer i 1999, og vi var på ferietur i 16,0 dager i løpet av året. Ferieomfanget var høyt i 1999, men har ellers endret seg lite det siste tiåret. Større endringer har det vært i reisemålene. Av de som faktisk reiste på ferie var 68 prosent på ferietur i Norge i løpet av 1999 og 66 prosent var i utlandet. Andelen på innenlandsferie er betydelig lavere enn på begynnelsen av 1990-tallet, mens andelen med utenlandsferie har økt sterkt. Av de som var på ferie i 1999 reiste 25 prosent til nordiske land, mens 49 prosent dro til land utenfor Norden. (Fordi mange er på ferie flere steder i løpet av året er summen av prosentene høyere enn 100).

Mest på hotell

Nordmenn på ferietur overnatter mest på hoteller og liknende overnattingssteder. I 1999 utgjorde hotellovernattingene 33 prosent. Deretter fulgte hytter og fritidsboliger med 28 prosent. Av disse ble drøyt 17 prosent gjort i egen hytte mens nesten 11 ble gjort i leid eller lånt hytte. Campingovernattinger utgjorde snaut 7 prosent. Dessuten ble hele 26 prosent av ferieovernattingene gjort hos slekt og venner. På utenlandsferien er hoteller den dominerende overnattingsformen og tok 63 prosent av utenlandsovernattingene i 1999. Hytte er derimot viktigst på innenlandsturene. I 1999 ble 45 prosent av de innenlandske ferieovernattingene gjort i egen, lånt eller leid hytte.

En ferierende klasse?

Ferievanene varierer imidlertid mye med sosioøkonomisk bakgrunn. Artikkelen "En ferierende klasse?" belyser sammenhengen mellom inntekt og utdanning og ferievaner. Ferieundersøkelsene har gjennom alle år vist at nettopp husholdningsinntekt og utdanningsnivå. er to av de viktige faktorene som har høy samvariasjon med våre ferievalg. Se også mer på SSBs webområde for ferieundersøkelser

Kontakt