Samfunnsspeilet, 1999/4

Friluftsaktivteter

Ut på tur...

Publisert:

Det er en høyt verdsatt norsk aktivitet å bevege seg i frisk og uberørt luft og natur, gjerne på en måte som gir transpirasjon. Levekårsundersøkelsen 1997 viser da også at slike aktiviteter hyppig blir bedrevet av nordmenn i de fleste aldre, strøk og samfunnslag. Men utviklingen de siste 20-30 årene gir grunn til en liten bekymring for rekrutteringen blant de unge. På den andre siden blir pensjonistene stadig sprekere.

Åpne og les artikkelen i PDF (8.8 MB)

Kontakt