Andel 16-19-åringer som utfører husholdsarbeid en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel 16-19-åringer som utfører husholdsarbeid en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Prosent
  Alle Gutter Jenter
  1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010
Husholdsarbeid i alt 77 81 84 82 76 66 74 80 76 70 89 87 87 88 83
Husarbeid 51 58 57 58 52 29 46 47 43 43 77 70 66 73 61
Vedlikeholdsarbeid 15 18 18 11 16 20 24 21 11 15 9 12 15 12 16
Omsorgsarbeid 8 12 16 8 9 7 10 9 4 6 11 14 22 12 12
Kjøp av varer og tjenester 32 33 33 46 36 30 27 30 44 29 33 39 36 48 42

Kontakt