Andel 16-19-åringer som ofte gjerne skulle gjøre noe på hverdager som man ikke har tid til, etter kjønn. 2010. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel 16-19-åringer som ofte gjerne skulle gjøre noe på hverdager som man ikke har tid til, etter kjønn. 2010. Prosent
  Alle Gutter Jenter
Samvær med familie 3 2 4
Utdanning 16 14 19
Inntektsarbeid 3 5 2
Samvær med venner 33 32 34
Husarbeid 2 2 1
Arbeid med hage, hus, hytte 1 2 0
Fysisk aktivitet 19 18 19
Bruke PC/Internett 2 2 2
Se på TV, DVD og lignende 1 1 0
Andre fritidsaktiviteter 8 9 6
Avslapping 7 6 7
Annet 7 7 7

Kontakt