Andel 16-19-åringer som bruker tid på ulike fritidsaktiviteter en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel 16-19-åringer som bruker tid på ulike fritidsaktiviteter en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010. Prosent
  Alle Gutter Jenter
  1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010 1971 1980 1990 2000 2010
Idrett og friluftsliv 38 47 39 32 36 39 49 46 34 42 37 46 33 30 29
Underholdning/kultur 21 23 27 20 9 24 22 28 17 5 19 23 26 24 14
Sosialt samvær 68 83 82 82 64 65 81 75 74 54 72 85 87 89 74
Lesing 63 59 51 31 20 64 60 50 22 16 62 59 52 40 24
TV-seing 53 57 58 77 73 53 59 65 80 75 54 55 52 74 71
Dataspill . . . 14 20 . . . 23 36 . . . 5 7
Annen Internett-/databruk . . . 19 58 . . . 19 54 . . . 18 61
Fritidsreiser 60 68 70 70 62 61 70 73 72 62 59 66 67 67 62

Kontakt