Tid brukt til ulike utdanningsaktiviteter en gjennomsnittsdag, dager med undervisning. Alder 16-19 år. 1980-2010. Timer og minutter

Tilbake til artikkelen

Tid brukt til ulike utdanningsaktiviteter en gjennomsnittsdag, dager med undervisning. Alder 16-19 år. 1980-2010. Timer og minutter
  Alle Gutter Jenter
  1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010
Tid til utdanning i alt 7,09 7,46 7,34 7,13 6,58 7,59 7,54 7,14 7,17 7,36 7,18 7,11
Undervisning 4,54 5,16 4,36 4,41 5,00 5,33 4,49 4,43 4,49 5,03 4,24 4,39
Lekser 0,59 1,01 1,03 0,41 0,51 0,54 1,01 0,41 1,06 1,07 1,04 0,42
Reising knyttet til utdanning 0,53 0,56 0,56 1,03 0,47 0,59 1,05 1,07 0,58 0,53 0,49 0,58

Kontakt