Tid brukt til ulike hovedaktiviteter en gjennomsnittsdag, alder 16-19-år. 1971-2010. Timer og minutter

Tilbake til artikkelen

Tid brukt til ulike hovedaktiviteter en gjennomsnittsdag, alder 16-19-år. 1971-2010. Timer og minutter
  1971 1980 1990 2000 2010
Inntektsgivende arbeid 2,28 1,34 1,40 1,51 1,21
Husholdsarbeid 1,42 1,39 1,43 1,21 1,24
Utdanning 2,37 2,48 3,04 2,52 2,58
Personlige behov 10,40 10,33 10,19 10,32 10,45
Fritid 6,17 7,19 7,08 7,16 7,25
Antall observasjoner 519,00 639,00 450,00 345,00 422,00

Kontakt