Norsk Mediebarometer

Ungdom svikter kinoene

Publisert:

Ungdom mellom 16 og 24 år så i snitt 6,6 kinoforestillinger i 2005, en nedgang på 34 prosent fra 2001. Også de aller yngste går mindre på kino, mens de eldste er dobbelt så ofte på kino som tidligere.

Antall kinobesøk i ulike aldersgrupper, 1999-2005

Ungdom er i ferd med å forlate kinosalene, viser tall fra Norsk Mediebarometer. I 2005 så unge i aldersgruppen 16 til 24 år i gjennomsnitt 6,6 kinofilmer. Mellom 1999 og 2001 så samme aldersgruppe i snitt 10 kinofilmer i året. Det gir en nedgang på hele 34 prosent fra 2001 og fram til i fjor. Nedgangen var også betydelig i aldersgruppen fra 2004 til 2005.

Også blant de aller yngste går kinobesøket nedover, om enn ikke like mye som blant de eldre ungdommene. Barn mellom 9 og 15 år så i snitt 4,8 filmer i 2005, en nedgang fra 5,2 i 2004 og 6 i 2003.

Eldre tar over

Men når de yngste forsvinner ut kinodørene kommer foreldrene og besteforeldrene oftere i stedet. Personer i aldersgruppen 67 til 79 år så i gjennomsnitt 1,4 kinoforestillinger i 2005, en dobling fra 2004 da tallet var 0,7. Også de mellom 45 og 66 år går mer på kino. I gjennomsnitt så personer i aldersgruppen 2,5 kinofilmer i 2005, opp fra 1,9 i 2004.

Til sammen gjør de eldstes filmiver at kinobesøket totalt sett holder seg stabilt. I gjennomsnitt så hver nordmann mellom 9 og 79 år fire filmer på kino i 2005, bare litt færre enn året før.

Publikumstall fra landets 58 største kinoer, publisert av Film & Kino, viser også at kinobesøket var nokså stabilt i 2005 sammenlignet med året før. Til sammen hadde disse kinoene 10,2 millioner besøk i fjor, mot 10,6 millioner i 2004.

Ikke mer DVD

Men selv om de unge går mindre på kino, betyr ikke det nødvendigvis at de benker seg foran flatskjermene med en ny DVD-film i stedet. Tall fra Mediebarometeret viser at 17 prosent av ungdom mellom 16 og 24 år så på DVD en gjennomsnittsdag i 2005. Det er like mange som året før.

Les hele publikasjonen: Norsk mediebarometer 2005

Kontakt