Norsk mediebarometer 2004

To av tre bruker mobiltelefon per døgn

Publisert:

68 prosent av den norske befolkningen brukte mobiltelefon privat per døgn i 2004, enten til en samtale eller til å sende SMS. Året før var andelen 60 prosent. I gjennomsnitt sendte vi 3,1 private SMS per dag i fjor, mot 2, 8 i 2003. Ni av ti hadde egen mobiltelefon i 2004. Dekningen var lavest blant barn og eldre.


Telefonbruken er stadig økende. 85 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år hadde en privat telefonsamtale i løpet av en gjennomsnittsdag i 2004, sammenliknet med 83 prosent året før. Vi har i gjennomsnitt 4 slike samtaler per dag. 58 prosent hadde privat samtale via mobiltelefonen i løpet av en dag i 2004. Dette var en økning fra 52 prosent i 2003. 50 prosent sendte en privat tekstmelding (SMS) per dag i 2004. Og i gjennomsnitt sendte vi 3,1 private tekstmeldinger per dag. Dette var en økning fra 2,8 meldinger i 2003. Ser vi på private mobiltelefonsamtaler og sendte tekstmeldinger under ett, var det 68 prosent av befolkningen som brukte mobiltelefon privat per dag i 2004. I 2003 var andelen 60 prosent.

97 prosent av unge jenter bruker mobilen per dag

Hele 95 prosent av 16-19-åringene brukte mobiltelefon privat, enten til samtale eller for å sende SMS en gjennomsnittsdag i 2004. De er tett fulgt av 20-24-åringer med 93 prosent. I denne aldersgruppen er det 86 prosent som har minst en mobiltelefonsamtale per dag og 85 prosent sender en tekstmelding i løpet av dagen. 97 prosent av jentene i alderen 16-24 år bruker mobiltelefonen per dag. Blant gutter i samme aldersgruppe er andelen 91 prosent. Jentene sender i gjennomsnitt 9,3 tekstmeldinger per dag og guttene sender 7,1.

Andel som har brukt mobiltelefon til privat samtale,
til SMS og til en av delene en gjennomsnittsdag 2004,
etter alder. Prosent
 
  Privat mobilsamtale Sendt privat SMS Privat mobilsamtale eller SMS
 
9-12 år 22 22 32
13-15 år 53 67 76
16-19 år 79 84 95
20-24 år 86 85 93
25-44 år 72 65 85
45-66 år 51 31 60
67 79 år 18 7 21
 

Økt tilgang til mobil

De seinere åra har flere og flere fått sin egen mobiltelefon. I 1999 hadde 58 prosent av befolkningen egen mobiltelefon. I 2003 var det 86 prosent. Dette har økt til 90 prosent i 2004. Mobiltelefonene er nokså jevnt fordelt mellom kjønnene: 92 prosent blant menn og 88 prosent blant kvinner. I alderen fra 13 år og til 66 år har minst 90 prosent mobiltelefon. 9-12-åringer og de over 66 år har lavest dekning, med henholdsvis 70 prosent og 73 prosent dekning. Best er dekningen i aldersgruppen 16-24 år der så godt som alle, både gutter og jenter har mobiltelefon.

Kontakt