Ut på påsketur

To av ti Osloensere på påskeferie

Publisert:

Innbyggerne i Oslo og Akershus er de ivrigste påsketuristene. Drøyt to av ti personer i dette området reiser bort for å feire påske, viser ferietallene fra Statistisk sentralbyrå.Hele Norge sett under ett, er det drøyt én av ti nordmenn som reiser på ferietur - enten på hytta på fjellet i Norge, til andre norske byer eller til utlandet. De ferskeste ferietallene fra SSB fra 2002 viser at kun 14 prosent av den norske befolkningen drar påskeferie, resten blir hjemme i denne ferien. Med påskeferie regnes turer med minst fire overnattinger borte fra hjemmet.

Det er like mange nordmenn som reiser på påske- og vinterferie. Men det er ikke uventet sommeren som er den mest populære tiden for å reise på ferie. Hele 63 prosent av den norske befolkningen mellom 16 og 79 år reiste på ferietur i månedene mai, juni, juli og august i 2002. Denne andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. 75 prosent av alle nordmenn reiste på én eller flere ferieturer i dette året. Dette utgjorde vel 2,5 millioner personer. I forhold til 2001 var det en nedgang på under to prosent.

Hjemmekjære nordlendinger

Påsketurismen har holdt seg relativt stabil i årene fra 1992 til 2002. Andelen nordmenn som reiser på tur i påsken har ligget på mellom 12 og 14 prosent de fleste årene. Men i 1993 var det hele 16 prosent som reise på påskeferie, i 1999 var det 15 prosent som forlot hjemmet til fordel for blant annet påskefjellet eller et utenlandsbesøk.

Hvor mange som reise på påskeferie, varierer med hvor i landet man bor. I tillegg til innbyggerne i Oslo og Akershus, er det innbyggerne i Rogaland, Agder og i Trøndelag som oftest reiser på påskeferie. Nordlendingene og hedmarkingene er de mest hjemmekjære, viser statistikk fra SSB.

Inntekt og alder bestemmer

Også inntekt spiller en rolle for nordmenns påskeferievaner: Personer med en husholdningsinntekt på over en halv million kroner er den gruppa som oftest reiser på påskeferie. Over 20 prosent av personene i husholdningene i denne inntektsgruppa tar seg råd til påskeferie. Av dem som har en husholdningsinntekt på under 100 000 kroner, er det bare sju prosent som reiser på tur i påskehøytiden. Én av ti personer med husholdningsinntekt på mellom 200 000 og 300 000 kroner reiser på påskeferie. De eldste, mellom 65 og 79 år, er dem som sjeldnest reiser på tur i påsken. I denne aldersgruppa er det under ti prosent som forlater hjemmet, mens 17 prosent i alderen 25-44 år reiser på påskeferie.

Hyttefolk

At de skal dra på hytta, er noe stadig flere nordmenn kan fortelle. Fordi siden 2001 har antall hytter og sommerhus i Norge økt med 14 873. Per 1. januar i år finnes det 368 933 fritidsboliger i Norge. Nesten 41 000 av disse hyttene og sommerhusene befinner seg i Oppland som topper statistikken. På de neste plassene finner vi Buskerud, Hedmark og Hordaland, med henholdsvis om lag 40 000, 30 000 og 26 000 fritidsboliger.

Kortere ferier

Totalt økte antallet ferieturer med 360.000 turer fra 2001 til 2002. Norge sto for 79.000 av disse, mens 281.000 flere reiste på ferie til utlandet enn i 2001. Til sammen reiste nordmenn på 5,4 millioner ferieturer i fjor, 2,8 millioner av dem innenlands og 2.6 millioner utenlands , ifølge SSB. Utviklingen går i retning av at vi reiser på flere, men kortere ferieturer.

Se også: Ferieundersøkelsen, 2002

Kontakt